Lokkenfrikirke.dk  2010                    

 

Vi er et discipel fælleskab med stort fokus på Jesu befalinger. Det er det grundlæggende for enhver troende ny som gammel at lære at holde alt hvad Jesus har befalet os klik her

 

Vi er en del af "Det Danske Missionsforbund" og har samme trosgrundlag.

 

  • Vi tror, at Jesus Kristus er menighedens Herre, hvem menigheden skylder sin tilblivelse og eksistens.
  • Vi tror, at den kristne menighed er universel og består af alle, som ved den korsfæstede og opstandne Kristus er kommet til en levende tro på Gud.
  • Vi tror, at vilkåret for medlemskab i den lokale menighed alene er troen på Kristus og bekendelsen til Kristus.Vi tror, at menigheden er et åndeligt fællesskab, hvor Kristus er højeste autoritet. Dette betyder, at den frihed og selvstændighed, som den lokale menighed har, bør komme til udtryk på en sådan måde, at det bliver til gavn for det store fællesskab af kristne menigheder.
  • Vi tror, at en menighed i sin styreform bør bygge på det princip, at alle medlemmer er lige - som vi er lige over for Gud, og at hver enkelt bør yde til menighedens tarv efter sin evner.
  • Vi tror, at Kristus har betroet sin menighed en opgave i denne verden, og at han, når opgaverne er endte, vil komme igen og hente sin menighed til sig.
  • Vi tror, at menighedens opgave kan udtrykkes således: Den skal stræbe efter hellighed, og den skal arbejde gennem evangeliets forkyndelse og troens gerninger.
  • Vi tror, at Kristus har skænket os alt for at gøre de hellige fuldt beredte til deres tjenestegerning.

 

 for at læse den fulde version klik her